Logo Utrecht University

Fieldwork education innovation

Teaching Materials

QGIS for fieldwork
A series of screencasts, a manual and associated data files to use QGIS for fieldwork preparation and data analysis. Aimed at audiance with no prior experience with GIS. Licence: CC-BY 2016 Wouter Marra

Excursie Geologie en Landschap
(dutch only) Excursie van Utrecht naar de Utrechtse Heuvelrug Doelgroep zijn studenten Aardwetenschappen. Er is zoveel mogelijk een scheiding gemaakt van uitleg en opdrachten. De uitleg op een locatie is voor leken goed te begrijpen is, en de opdrachten zorgen voor diepgang. Hierdoor is de excursie ook goed uit te voeren of aan te passen met / voor een ander publiek (zoals scholieren).

Modules Measurement Uncertainty and Soil Moisture
Weblectures and instruction videos on dealing with uncertainty in measurements, measuring soil moisture using different techniques. The module consists of two weblectures (theory) and three instruction videos on measuring soil moisture. Licentie: CC BY 4.0 2017 Marcel van der Perk, Marin Groothengel & Wouter Marra

Excursie Actuele vraagstukken in Europa (Berlijn / Wroclav)
(dutch only) Meerdaagse excursie naar Berlijn en Wroclav, bestaande uit rondwandeling in Berlijn over de relatie tussen regime en architectuur en digitale veldwerken.

  • Audiotour Berlijn, te gebruiken via de app IZI.travel. Online: https://izi.travel/en/browse/77d360f7-61d7-4c1a-9559-40857efb51b9
  • Lespakket met opdracht en databestand voor gegevensverzameling in ArcGIS Online: https://doi.org/10.23644/uu.5510053 CC-BY-NC-SA 2017 Egbert van der Zee
  • Bronbestanden Audiotour Berlijn, voor hergebruik: https://doi.org/10.23644/uu.5497855. CC-BY-NC-SA 2017 Leo Paul